150 LIKE IT!

Mimo że nie piszemy zbyt często to udało nam się zainteresować na dłużej grupę wybrańców – cierpliwych czytaczy naszych skromnych wpisów – dziękujemy Wam!
https://www.facebook.com/Wedrowniccy

Przy okazji zapraszamy do zaglądania do zakładaki WYPRAWY – to tam w ostatnim czasie więcej uzupełniamy 🙂
150 like it

Comments are closed.

Post Navigation